Sådan tilslutter du dig:

Erhvervsledere kan tilslutte sig MODCORONA som sponsorer og aktive deltagere. Sponsorer understøtter initiativet med et medlemskab på 2000 kroner. Aktive deltagere understøtter initiativet med et medlemskab og tilbyder herudover uhonoreret rådgivning og idéudvikling til andre erhvervsledere, så virksomheder kan hjælpes gennem krisen og rustes til at vokse på den anden side. Tilslutning sker ved henvendelse til sekretariatet via sekretariat@modcorona.dk . Ved optagelse tilslutter man sig MODCORONAS idégrundlag, formål, værdigrundlag og praktiske organisering.

Hvis din virksomhed har brug for rådgivning, fordi coronakrisen  har ændret jeres forretningsmuligheder, kan du benytte dig af MODCORONAS rådgivning - også uden at være medlem. Se oversigten over hvilke personer, der kan hjælpe dig:  https://modcorona.dk/find-en-raadgiver og skriv derefter til sekretariat@modcorona.dk. Eller ring på 2067 0708. Bed eventuelt om at blive ringet op. Vi formidler kontakten.

 

Læs mere

Idegrundlag

MODCORONA er etableret for at binde erhvervsledere sammen, der vil hjælpe med, at virksomheder kan bringe sig gennem coronakrisen og videre til vækst på den anden side. Hjælp kan ydes gennem uhonoreret rådgivning til virksomheder, der har brug for råd, praktisk bistand og idéudveksling. Hjælp kan også gives gennem medlemskab af initiativet, så MODCORONA kan synliggøre idéer, erfaringer og praktiske tiltag på tværs af brancher og andre skel.  MODCORONA er stiftet af erhvervsfolk, der har fokus på fremtiden og på at få hjulene i gang igen.

Formål

MODCORONAS ene formål er at opretholde fokus på tiden efter coronakrisen. Her bliver hurtig genopbygning af dansk erhvervsliv, hurtig tilpasning til nye markedsvilkår og hurtig udvikling af nye, bæredygtige koncepter en forudsætning for, at danske virksomheder kan vokse.

MODCORONAS andet formål er at danne en kæde af erhvervsledere, fra koncerndirektører til iværksættere, på tværs af brancher og andre skel, der uden honorering vil dele deres viden, kompetencer

Værdigrundlag

MODCORONA er upolitisk og tager ikke stilling til politiske initiativer eller myndighedsbeslutninger. MODCORONA støtter en åben, demokratisk debat. Det betyder, at man som erhvervsleder, der tilslutter sig MODCORONA, både kan have egne meninger og ytre sig i eget navn.

Praktisk organisering

MODCORONA vil i første omgang eksistere som en LinkedIn-side og www.modcorona.dk, hvor tilslutning kan foregå via sekretariatet.  MODCORONA har sekretariat hos Anders Heide Mortensen, der er kommunikationsrådgiver og idémand bag initiativet med Stine Bosse og Morten Ballisager som medstiftere.

Ikke-erhvervsledere kan støtte initiativet ved at dele, like eller hashtagge #MODCORONA og de idéer og indlæg, der løbende publiceres, blandt andet på MODCORONA’s LinkedIn-side.

Sådan kan du være med i MODCORONA:

Hvis du vil være sponsor eller aktiv deltager, skal du søge om medlemskab via sekretariat@modcorona.dk . Et medlemskab koster 2000 kroner. Beløbet indbetales på reg.nr. 2878 kontonr. 6292 991 353. Skriv dit navn i kommentarfeltet og notér også gerne, om du er sponsor eller aktiv deltager.