Sådan kan du være med i MODCORONA:

Hvis du vil være sponsor eller aktiv deltager, skal du søge om medlemskab via sekretariat@modcorona.dk . Et medlemskab koster 2000 kroner, der indbetales på reg.nr. 2878 kontonr. 6292 991 353. Skriv dit navn i kommentarfeltet og notér også gerne, om du er sponsor eller aktiv deltager.

Sådan anvendes midlerne fra sponsorer og aktive deltagere:

MODCORONA er skabt af personer, der ulønnet har stablet initiativet på benene. Nu skal det udvikles. Midler vil blive anvendt til skabe og udvikle en digital platform, hvor virksomheder, der uhonoreret vil give rådgivning og praktisk bistand på et givet felt, kan møde virksomheder, der efterspørger rådgivning på dette felt som et led i at komme gennem coronakrisen. Midlerne skal også anvendes til at skabe fokus på den anden side af coronakrisen. Her bliver hurtig genopbygning af dansk erhvervsliv, hurtig tilpasning til nye markedsvilkår og hurtig udvikling af nye, bæredygtige koncepter en forudsætning for, at danske virksomheder kan vokse.

Sådan kan du vise dit medlemskab af MODCORONA:

Som medlem kan du få tilsendt logo, der viser, at du støtter initiativet. Du kan for eksempel hæfte MODCORONAS logo på din e-mail signatur.