MODCORONAS ene formål

MODCORONAS ene formål er at opretholde fokus på tiden efter coronakrisen. Her bliver hurtig genopbygning af dansk erhvervsliv, hurtig tilpasning til nye markedsvilkår og hurtig udvikling af nye, bæredygtige koncepter en forudsætning for, at danske virksomheder kan vokse.

MODCORONAS andet formål

MODCORONAS andet formål er at danne en kæde af erhvervsledere, fra koncerndirektører til iværksættere, på tværs af brancher og andre skel, der uden honorering vil dele deres viden, kompetencer og idéer. Hensigten er at bringe danske virksomheder gennem en situation, som ikke er oplevet før, og ruste dem til at vokse på den anden side.